دانشگاه استنفورد برای خودروها، ربات‌ها و حقیقت مجازی، دوربین چهار بعدی تولید میکند

دانشگاه استنفورد برای خودروها، ربات‌ها و حقیقت مجازی، دوربین چهار بعدی تولید میکند

گروهی از محققان دانشگاه استنفورد، دوربینی برای وسایل نقلیه‌ی خودران و پهپادهای ارسال سفارش ساخته‌اند که می‌توان از آن با عنوان چشم بی‌نقص یاد کرد….

مایکروسافت سنسور دوربین خمیده با عکس ها بسیار شارپ پیشرفت می‌دهد

مایکروسافت سنسور دوربین خمیده با عکس ها بسیار شارپ پیشرفت می‌دهد

پژوهشگرهای مایکروسافت سنسورهای دوربین خمیده‌ای را ساخته‌اند که می‌‌تواند عکس ها بسیار شارپی را تولید کند. پژوهشگرهای مایکروسافت سنسور دوربین خمیده‌ای را پیشرفت‌ داده‌اند که…