سری‌ای چشمگیر از بهترین تصویر های عروسی سال ۲۰۱۷

پیشتر تصمیم گرفته ایم تا بهترین تصویر های عروسی سال ۲۰۱۷ که برنده جایزه‌ای با اسم “Fearless Awards” شده‌اند را مورد بررسی قرار دهیم؛ با ما همراه باشید.

تارنما Fearless Awards ویژه انتخاب بهترین عکس ها عروسی در تمامی دنیاست؛ با شرایطی که حدسیات می شود انتخاب عکاس خوب برای شبی که به باور بسیاری، جدی ترین شب زندگی هر شخص است، کار مهمی بوده و این تارنما هم در پیدا کردن شخص خوب برای تصویربرداری از مراسم عروسی به علاقه‌مندان یاری مینماید.

این تارنما رقابت منحصر به فردی را در بین کارشناسان عکاسی عروسی ایجاد کرده و هر دو ماه یک‌بار، سری‌ای ویژه از میان حجم عظیمی از تصویر های عروسی که برای مدیران سایت ارسال می‌شود را پخش می‌کند؛ داوران این آزمون چیزی تقریبا ۳ درصد کارهای دریافتی را با استناد به معیارهای مختلف، با اسم عکس ها انتخاب انتخاب می‌کنند.

شما را به دیدن چندین عدد از این عکس ها عروسی انتخاب دعوت می‌کنیم:

سری‌ای چشمگیر از بهترین تصویر های عروسی سال 2017سری‌ای چشمگیر از بهترین تصویر های عروسی سال 2017سری‌ای چشمگیر از بهترین تصویر های عروسی سال 2017سری‌ای چشمگیر از بهترین تصویر های عروسی سال 2017سری‌ای چشمگیر از بهترین تصویر های عروسی سال 2017سری‌ای چشمگیر از بهترین تصویر های عروسی سال 2017سری‌ای چشمگیر از بهترین تصویر های عروسی سال 2017سری‌ای چشمگیر از بهترین تصویر های عروسی سال 2017سری‌ای چشمگیر از بهترین تصویر های عروسی سال 2017سری‌ای چشمگیر از بهترین تصویر های عروسی سال 2017سری‌ای چشمگیر از بهترین تصویر های عروسی سال 2017سری‌ای چشمگیر از بهترین تصویر های عروسی سال 2017سری‌ای چشمگیر از بهترین تصویر های عروسی سال 2017سری‌ای چشمگیر از بهترین تصویر های عروسی سال 2017سری‌ای چشمگیر از بهترین تصویر های عروسی سال 2017سری‌ای چشمگیر از بهترین تصویر های عروسی سال 2017

به علاوه از طرف دیگر بخوانید:

ایجاد یک جهان مینیاتوری با وسایلی که هر روز با آن‌ها سر و کار داریم! 

لینک منبع