خلاقیت در فتوشاپ؛ عکس ها هنری و فوق‌العاده دلچسب از حیوانات عظیم الجثه

ابن (Eben)‌ هنرمندی استرالیایی است که با ایجاد عکس ها دلچسب به کمک تکنیک‌های فتوشاپ از حیوانات عظیم الجثه به شهرت رسیده است؛ با ما همراه باشید.

در بروزترین سری عکس ها منتشرشده از ابن، محوریت اصلی بر روی قرارگیری حیوانات عظیم الجثه همراه با انسان‌های کوچک است و با استناد به اظهارات این هنرمند استرالیایی،‌ تصورات انسان در باب حیوانات و تخیلات ذهنی باز همراه با زیبایی‌های قلمروی موجودات دیگر، الهام‌بخش این عکس ها بوده است.

ابن که بی‌مهری‌های انسان در مقابل طبیعت را نقد می‌کند، با ایجاد این عکس ها تصمیم گرفته است تا بزرگی و سخاوتمندی جهان اطراف را همراه با کوچکی نوع بشر به تصویر بکشد. ایشان امیدوار است که تصویر‌های به اشتراک قرار داده شده از حیوانات عظیم الجثه قدمی کوچک در راه احترام بیشتر به طبیعت باشد. این شما و این هم عکس ها ساخته‌شده به وسیله این هنرمند استرالیایی:

خلاقیت در فتوشاپ؛ عکس هایی هنری و فوق‌العاده دلچسب از حیوانات عظیم الجثهخلاقیت در فتوشاپ؛ عکس هایی هنری و فوق‌العاده دلچسب از حیوانات عظیم الجثهخلاقیت در فتوشاپ؛ عکس هایی هنری و فوق‌العاده دلچسب از حیوانات عظیم الجثهخلاقیت در فتوشاپ؛ عکس هایی هنری و فوق‌العاده دلچسب از حیوانات عظیم الجثهخلاقیت در فتوشاپ؛ عکس هایی هنری و فوق‌العاده دلچسب از حیوانات عظیم الجثهخلاقیت در فتوشاپ؛ عکس هایی هنری و فوق‌العاده دلچسب از حیوانات عظیم الجثهخلاقیت در فتوشاپ؛ عکس هایی هنری و فوق‌العاده دلچسب از حیوانات عظیم الجثهخلاقیت در فتوشاپ؛ عکس هایی هنری و فوق‌العاده دلچسب از حیوانات عظیم الجثهخلاقیت در فتوشاپ؛ عکس هایی هنری و فوق‌العاده دلچسب از حیوانات عظیم الجثهخلاقیت در فتوشاپ؛ عکس هایی هنری و فوق‌العاده دلچسب از حیوانات عظیم الجثهخلاقیت در فتوشاپ؛ عکس هایی هنری و فوق‌العاده دلچسب از حیوانات عظیم الجثهخلاقیت در فتوشاپ؛ عکس هایی هنری و فوق‌العاده دلچسب از حیوانات عظیم الجثهخلاقیت در فتوشاپ؛ عکس هایی هنری و فوق‌العاده دلچسب از حیوانات عظیم الجثهخلاقیت در فتوشاپ؛ عکس هایی هنری و فوق‌العاده دلچسب از حیوانات عظیم الجثه

به علاوه از طرف دیگر بخوانید:

نقاشی خیابانی و زیبایی بخشیدن به بخش‌های مختلف شهر در نیویورک 

لینک منبع