جریان دست به دست شدن سلفی های خطرناک یک خلبان با هواپیمای در حال پرواز

۳۰ شهریور ۹۶ ساعت ۱۴:۲۰

مدتی است که سلفی های خطرناک خلبانی برزیلی در بیرون از پنجره هواپیما، در آسمان، توجه‌ فراوانی را به خود جلب کرده است؛ در بررسی این مسئله با ما همراه باشید.

اسم این خلبان به ظاهر شجاع و جسور، دنیل سنتنو (Daniel Centeno) است و اعمال ایشان سوالات فراوانی را در فکر علاقه‌مندان بوجود آورده است؛ با اینحال جدی ترین پرسش مطرح‌شده، یعنی حقیقی بودن سلفی های خطرناک سنتنو، جوابی منفی دارد!

سنتنو که با اسم مستعار “pilotganso” هم شهرت دارد، با بهره برداری از تکنیک‌های فتوشاپ تصویر ثبت‌شده از خودش در خارج از هواپیما را با تصویر‌های هوایی دیگر ادغام کرده و سلفی‌ های زیبایی را بوجود می‌آورد. با این وجود جزئیات متفاوتی وجود دارند که ساختگی بودن سلفی های خطرناک این خلبان برزیلی را آشکار می‌کنند؛ مثلا موهای سنتنو که به توجه به جریان هوای فوق‌العاده شدید کناره‌های هواپیمای در حال پرواز، حالتی بطور کلی عادی دارد و یا انعکاس ساختمان‌های اطراف که در عینک آفتابی عکاس واضح هستند. به علاوه از طرف دیگر، غیرممکن بودن باز کردن پنجره و تخلیه فشار کابین هواپیما در ارتفاع چند هزار پایی، قبل از همه‌ی دلایل مطرح‌شده به وسیله صاحبنظران فتوشاپ، به خاطر مخاطب عادی خطور می‌کند.

به توجه به اینکه خود سنتنو در پایین سلفی های خطرناک منتشرشده به دخیل بودن تکنیک‌های فتوشاپ در تهیه عکس ها اقرار کرده است، عده‌ی فراوانی حقیقی بودن سلفی‌ها را قبول کرده و برای باور خود دلیل و مدرک هم آورده‌اند!

دلیل دیگری هم که دیگر مصرف کنندگان برای قانع کردن این مردم نسبتا زودباور، به طنز مطرح می‌کنند، این است که هیچ خلبانی اجازه‌ی به اخطار انداختن مسافران پرواز خود را نداشته و نباید از پنجره کابین کنترل سر خود را به بیرون آورد!

بعد از انتشار این سلفی های خطرناک، بیش از ۶۲ هزار نفر دنیل سنتنو را در اینستاگرام دنبال می‌کنند.

جریان دست به دست شدن سلفی های خطرناک یک خلبان با هواپیما در آسمان

تصویر ابرهای پس‌عرصه که در ادیت یکی از عکس ها سنتنو استفاده شده است.

جریان دست به دست شدن سلفی های خطرناک یک خلبان با هواپیما در آسمانجریان دست به دست شدن سلفی های خطرناک یک خلبان با هواپیما در آسمانجریان دست به دست شدن سلفی های خطرناک یک خلبان با هواپیما در آسمانجریان دست به دست شدن سلفی های خطرناک یک خلبان با هواپیما در آسمان

لینک منبع