زیباترین عکس ها انتخاب بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا

بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا که به وسیله انجمن EyeEm برگزار می‌شود اخیرا زیباترین عکس ها انتخاب رقابت سالانه خود را توصیه کرده است.

انجمن EyeEm که هر سال بزرگترین مسابقه عکاسی جهان را برگزار می‌کند، امسال بیش از ۵۹۰ هزار تصویر را از ۸۸ هزار عکاس در ۱۵۰ کشور دنیا بدست آورده است.

هیئت‌ داوران این آزمون عکاسی شامل نمایندگانی از نشنال جئوگرافیک (National Geographic)، آژانس تصویر VII، وب‌ سایت Refinery29، خدمات خبری BBC و موسسه‌های دیگر بودند و عکس ها ارسالی را در ۵ دسته معمار، صورتگر، عکاس خبری، عکاس خیابان و عکاس طبیعت داوری کردند. این شما و این هم ۳۰ مورد از عکس ها دیدنی انتخاب‌شده:

دسته عکاس طبیعت، تصویربرداری به وسیله مارک لپین

زیباترین عکس ها انتخاب بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا

دسته عکاس خیابان، تصویربرداری به وسیله پائو باسکاتو

زیباترین عکس ها انتخاب بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا

دسته عکاس طبیعت، تصویربرداری به وسیله ماساکی ساتو

زیباترین عکس ها انتخاب بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا

دسته عکاس طبیعت، تصویربرداری به وسیله گیگا پایرا

زیباترین عکس ها انتخاب بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا

دسته عکاس طبیعت، تصویربرداری به وسیله شیائو هان

زیباترین عکس ها انتخاب بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا

دسته عکاس طبیعت، تصویربرداری به وسیله سایمون

زیباترین عکس ها انتخاب بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا

دسته عکاس طبیعت، تصویربرداری به وسیله آنتونی کاسترو

زیباترین عکس ها انتخاب بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا

دسته عکاس طبیعت، تصویربرداری به وسیله جاستین ادوارد اوکویه

زیباترین عکس ها انتخاب بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا

دسته عکاس خبری، تصویربرداری به وسیله کیمبرلی دلا کروز

زیباترین عکس ها انتخاب بزرگترین مسابقه عکاسی دنیا

دسته صورتگر، تصویربرداری به وسیله یوتا لاوترباخ

لینک منبع