بالی، اندونزی تصویر توسطnala_rinaldo #fant …

عکسی جالب و دیدنی در ژانر طبیعت

Bali, Indonesia
Photo by @nala_rinaldo
#fant…