جزیره سومیلون، فیلیپین تصویر توسطasteroi …

عکسی جالب و دیدنی در ژانر طبیعت

Sumilon Island, Philippines
Photo by @asteroi…