کوه های سنگی کانادایی تصویر توسطdifruscia …

عکسی جالب و دیدنی در ژانر طبیعت

Canadian Rocky Mountains
Photo by @difruscia …