روباه قرمز در آب کم عمق. 🇸🇪 تصویر توسطmattia …

عکسی دیگر در ژانر دوست داشتنی طبیعت

Red fox in shallow water. 🇸🇪
Photo by @mattia…