برج الیزابت، لندن تصویر توسطtmnikonian …

عکسی جالب و دیدنی در ژانر طبیعت

Elizabeth Tower, London
Photo by @tmnikonian …