جشنواره کفش چوبی لاله، #Oregon. تصویر به وسیله …

عکسی دیگر در ژانر دوست داشتنی طبیعت

Wooden shoe tulip festival, #Oregon.
Photo by…