بزرگترین بودا در جهان! # چین …

عکسی دیگر در ژانر دوست داشتنی طبیعت

The largest stone Buddha in the world! #China…