پارک مرکزی نیویورک تصویر توسطcraigsbeds …

عکسی جالب و دیدنی در ژانر طبیعت

Central Park, New York
Photo by @craigsbeds