قایقرانی از روش یک رودخانه یخبندان! تصویر توسطa …

عکسی دیگر در ژانر دوست داشتنی طبیعت

Kayaking through a glacial river!
Photo by @a…