به وسیله ↠ @ riri.nyc ◇ محل سکونت: نیویورک، ایالات متحده آمریکا …

نمونه خوب دیگری از عکاسی خیابانی

by ↠ @riri.nyc
◇Location: New York City, USA