به وسیله ↠ @ ashtontekno ◇ محل: Toronto، انتاریو …

نمونه خوب دیگری از عکاسی خیابانی

by ↠ @ashtontekno
◇Location: Toronto, Ontario…