به وسیله ↠ @ jude_allen ◇ محل: سان فرانسیسکو، ایالات متحده …

نمونه خوب دیگری از عکاسی خیابانی

by ↠ @jude_allen
◇Location: San Francisco, US…