به وسیله ↠ @ gil_dubs ◇ محل: شنژن، چین – …

نمونه خوب دیگری از عکاسی خیابانی

by ↠ @gil_dubs
◇Location: Shenzhen, China
₋₋₋…