توسطkpstatz ◇ محل: سان فرانسیسکو، کالیفرنیا …

نمونه خوب دیگری از عکاسی خیابانی

by @kpstatz
◇Location: San Francisco, Califor…