#SDMfeatures: © براد رومانو -radromano. …

یک تصویر دیگر در ژانر عکاسی خیابانی که علاقه مندان بیشماری دارد

#SDMfeatures : © Brad Romano – @bradromano .