"لحظات طلایی در پاریس" به وسیله "ایمر" گرفته شده است …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Golden Moments in Paris” captured by @aimher…