"قطار در سری لانکا" ضبط شده توسطolehslobode …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

“Train in Sri Lanka” captured by @olehslobode…