پرتره خلاقانه توسطseelenblick گرفته شده است. F …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

Creative portrait captured by @seelenblick. F…