تراموا در توکسیم به وسیله اوزر کورت گرفته شده است. برای …

تصویر دلنشین دیگری از سایت مشهور ۵۰۰px

Tramway at Taksim captured by Ozer Kurt. For …