Katarzyna Gritzmann این قوها را دریافت کردند "شروع …

تصویر تازه دیگری از سایت ۱x.com

Katarzyna Gritzmann caught these swans “Start…