"به خودت اعتماد کن" – با تشکر از شماjaysvisualz؛ یک …

در جستجوی پرتره های دلچسب به این پرتره برخوردیم:

“Trust yourself” – Thank you @jaysvisualz; a …