⠀⠀⠀⠀⠀   نمونه @ litaflita   توسطtutes  برچسب #v …

نمونه ای دیگر از تصویر پرتره با ادیت وسکو

⠀⠀⠀⠀
model @litaflita
by @tutes
tag #v…