"احساس لمس" – با تشکر از شما به نیویورک سی تی …

در جستجوی پرتره های دلچسب به این پرتره برخوردیم:

“Feel your touch” – Thank you to New York Cit…