"من ترجیح می دهم خودخواه باشم" – با تشکر از شما به ده …

در جستجوی پرتره های دلچسب به این پرتره برخوردیم:

“I’d rather be complacent” – Thank you to Ten…