~ آموزش مردم محلی شیلی برای ماراتن …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ Chilean locals training for marathon …