~ شب مودی در کابین مورد توجه من. من علاقه مندم …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ Moody night at my favorite cabin. I love to…