~ یک روباه وحشی سرگردان در Norw عجیب …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ A wild fox wandering in the mysterious Norw…