~ توله کوچک روباه در مکان شاد خود را …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ Little fox cub in his happy place …