~ خشن و وحشی شمال فنلاند. آیا قادر اید اسپ …

تصویر زیبای دیگری از عکاس مشهور طبیعت با اسم Konsta Punkka

~ Rough and wild northern Finland. Can you sp…