راه شیری در شهر Östersund، Swe …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

The Milky Way over the city of Östersund, Swe…