چراغ های قوی شمال که به وسیله ابرها مسدود شده اند #n …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Strong Northern lights blocked by clouds.
#n…