با شرایطی که خورشید در حال گسترش است، ماه را در …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

As the Sun is about to rise, the Moon sets in…