روز محشر سرگرم کننده امروز در Sankt Moritz کار می کند …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Super fun day today in Sankt Moritz working t…