به خالی #Nikon #photography …

تصویر زیبای دیگری از عکاس سوئدی با اسم Göran Strand

Into the void.
#Nikon #photography…