{رودخانه} • در سرزمین یخ مانند یک سرماخوردگی …

شما را به دیدن تصویر دیگری از Simone Bramante دعوت میکنیم

{ A River } • In a land of ice, like a cold v…