این رسما #BridalWeek است و ما نمی توانیم …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

It’s officially #BridalWeek and we could not …