یک نگاهی به این تصویر تازه و بهار در عکس …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

One look at this fresh, springtime photo shoo…