نه تنها این دسته از گل ها حاوی زیبایی …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

Not only does this bouquet contain the pretti…