این عروس با الهام از عشق خود به هنر، این عروس کری …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

Inspired by their love of art, this bride cre…