اینwendylaurl با #LBBtakeo امروز …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

It’s @wendylaurel back with today’s #LBBtakeo…