امروز #LBBtakeover با @ Wendylaurl ادامه …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

Today’s #LBBtakeover with @wendylaurel contin…