این عروس نیویورک علاقه داشت یک زرق و برق دار …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

This New York City bride wanted a gorgeous fa…