به وسیله @ czesnakowski.pl …

تصویری دلچسب در ژانر ودینگ یا عروسی:

by @czesnakowski.pl…