یک میز جداگانه بزرگ میتواند هر عروسی خوب را بسازد …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

A great tablescape can make any good wedding …