پارچه کتانی توری، مرکزی پر از گلدان و …

یک تصویر دیگر از صحنه رویایی زندگی یعنی عروسی

Lace linens, peony-filled centerpieces and a …